Xấp Bìa Lỗ A4 (100 Cái/ Xấp)

70.000

Được làm bằng nhựa PP (thích hợp kẹp trong bìa còng để lưu trữ hồ sơ)
Thiết kế phần gáy đục lỗ dễ phân biệt
Giúp đựng giấy tờ một cách ngăn nắp
Tiện lợi để mang đi nhiều nơi như phòng họp, nơi làm việc…