Vở campus hình kỳ quan 80trang

7.000

Vở campus là thương hiệu hàng đầu sử dụng công nghệ nhật bản.

Chất lượng quốc tế mà giá cả Việt nam.

Vở với độ trắng đạt tiêu chuẩn ISO.

Vở định lương 70g/m2.

Kích thước 179*252.