VIETNAMBANKERS GOLD VOUCHER

3.500.000

VIETNAMBANKERS GOLD VOUCHER

  • Voucher được bán theo chương trình khuyến mại Tri ân khách hàng nhân dịp cuối năm 2020 và chuẩn bị đón năm mới 2021, trong đó (i) thời gian khuyến mại là từ ngày 01/01/2021 đến ngày 28/02/2021, (ii) địa bàn hoạt động khuyến mại trên toàn quốc.