Và rồi, tháng 9 không có cậu đã tới

106.000

VÀ RỒI, THÁNG 9 KHÔNG CÓ CẬU ĐÃ TỚI

Tiểu thuyết thanh xuân bí ẩn xoay quanh những suy nghĩ bị giấu kín.

Vào mùa hè năm ấy, Keita đã qua đời.

Chưa vượt qua khỏi cú sốc đó, Miho, Taiki, Shun, Rino – những người bạn luôn bên cạnh Keita – đã trải qua một mùa hè đầy bất ngờ.