Túi 40 hình dán sticker con vật đáng yêu, miếng dán niêm phong

10.000

Túi 40 hình dán sticker con vật đáng yêu, miếng dán niêm phong một túi gồm 20 mẫu mỗi mẫu 2 tấm tổng 40 tấm.

Dùng trang trí đồ vật, trang trí sổ, sách,…