Trọn bộ kiến thức Kế toán công ty

299.000

Tất cả những thông tin về kinh tế, tài chính đều phải được qua bộ phận kế toán phân tích, xử lý. Thông qua bộ phận kế toán, những nhà quản lý có thể theo dõi được tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình, diễn biến của thị trường… Từ đó có cơ sở để đưa ra những đánh giá và hướng đi cho doanh nghiệp. Có rất nhiều số liệu từ nhiều nguồn khác nhau được đưa về bộ phận kế toán và tùy thuộc vào mục đích đánh giá mà có những cách phân tích xử lý khác nhau.

Trong khóa học này, bạn sẽ được học chi tiết nghiệp vụ kế toán cho từng lĩnh vực cụ thể:

  • Kế toán trong thành lập công ty
  • Kế toán trong góp vốn, huy động vốn, giảm vốn
  • Kế toán trong phân phối lợi nhuận
  • Kế toán trong chia tách, hợp nhất, giải thể công ty
  • Hệ thống báo cáo tài chính được sử dụng trong công ty.
Danh mục: ,