Tôi yêu em qua hình hài robot

86.000

Tôi Yêu Em Qua Hình Hài Robot

“Nếu có kiếp sau, anh muốn trở thành gì?”

“Bút.. thước… vở… sổ ghi chép… hoặc chậu hoa lưu ly kia.”

“Anh thật kỳ lạ!”

Takeru lặng im, chỉ khẽ nói trong lòng: “Để có thể ở bên cạnh em.”