TỔ CHỨC VÀ VẬN HÀNH BỘ MÁY NHÂN SỰ HIỆN ĐẠI

250.000

Tác giả cuốn sách – GS. Dave Ulrich được xem là nhân vật có ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực phát triển nhân lực, lãnh đạo và định nghĩa lại nhân tài. Hơn 2 thập kỷ qua ông đã mở rộng mô hình quản trị nhân lực của mình, đồng thời giúp các nhà lãnh đạo và chuyên gia trên thế giới phát triển năng lực trí tuệ, nâng cao hiệu quả của họ… Trong cuốn sách của mình, ông đã cung cấp tới bạn đọc nhiều kinh nghiệm quý báu để tự chiêm nghiệm, giải quyết bài toán nhân sự trong doanh nghiệp của mình.