Thế Giới Otomegame thật khắc nghiệt với nhân vật quần chúng – Tập 1 – Tặng kèm Bookmark + Postcard Chữ Ký Tác Giả (9x15cm) (Ngẫu Nhiên)

127.000

Thế Giới Otomegame Thật Khắc Nghiệt Với Nhân Vật Quần Chúng – Tập 1 – Tặng Kèm Bookmark + Postcard Chữ Ký Tác Giả (9x15cm) (Ngẫu Nhiên)

Leon – một nhân viên công sở tại Nhật Bản bị chuyển sinh sang thế giới “Otome game” của kiếm và phép thuật. Cậu tuyệt vọng với thế giới trọng nữ khinh nam đó. Tại thế giới này, đàn ông chỉ như loài súc vật với nhiệm vụ duy nhất là cung phụng phái nữ. Chỉ có Hoàng thái tử cùng nhóm trai đẹp mà ngài dẫn đầu là ngoại lệ.

Trong thế giới phi lý này, Leon có một vũ khí. Đó chính là tri thức về trò chơi mà cậu bị cô em gái xấc láo ép phải chinh phục cho bằng được ở kiếp trước. Sử dụng tri thức ấy, Leon bất ngờ chống lại những cô gái thích gì làm nấy và đám trai đẹp.