Tập vở kẻ ngang TAKEYO B5 A4 – Vở khâu gáy takeyo – 120 Trang

25.000

Thông tin sản phẩm: Vở kẻ ngang TAKEYO

– Định lượng giấy 70gsm.

– Khoảng cách các dòng kẻ 8mm.

– Giấy màu ngà vàng giúp giảm mỏi mỏi mắt.

– Phong cách Nhật

– Nguyên liệu thân thiện môi trường.

– Có các sản phẩm:  A4 120 trang 210x297mm

– Đơn vị tính: Cuốn.