Sổ tay vẽ chì – Sketchbook – Giấy kem trơn 130gam

55.000

Đây là dòng sổ sketchbook với chất lượng tốt cả về bìa sổ lẫn ruột sổ, giấy dày hơn so với các dòng sketchbook khác.