Sketchnote – Diễn họa thông tin bằng hình ảnh

499.000

  • Tình trạng “học trước quên sau” vì chỉ nghe mà không viết – note lại.
  • Cách ghi chép thông tin bài vở có vấn đề: quá dài dòng, không khoa học, không trực quan
  • Ghi chép không chọn lọc, nghe được gì viết ra bằng đó.
  • Càng viết nhiều càng không có thời gian cho những vấn đề khác, trong khi thông tin đọng lại chỉ bằng 10 – 20 % những gì được học và được nghe.
  • Ghi chép xong để đó, không đọc lại những gì đã viết và đã học.
  • Sau một tuần ôn tập lại sẽ chỉ còn 10 % kiến thức lưu lại trong đầu.