Ruột Sổ Còng Khổ A5 Cao Cấp B&J

60.000

Giấy dùng cho sổ tay Planer
Giấy bấm 6 lỗ
Kích thước A5