Quản trị hành chính và thư ký văn phòng

299.000

Khóa học được thiết kế dựa trên nội dung khái quát về nghề quản trị Hành chính và Thư ký văn phòng cũng như cách ứng xử chuyên nghiệp trong các mối quan hệ tại nơi làm việc, cách tổ chức sắp xếp công việc và những gợi ý cụ thể rút ra từ kinh nghiệm làm việc thực tiễn của giảng viên và các tài liệu tham khảo trong và ngoài nước có chon lọc và chỉnh sửa để đáp ứng với môi trường làm việc thực tế trong những doanh nghiệp/ tập đoàn lớn tại Việt Nam nhằm giới thiệu cho người học những chia sẻ kinh nghiệm và phương pháp thực hành cụ thể.

Danh mục: ,