Pomath Toàn tư duy cho trẻ em 1/2

99.000

Cuốn sách Pomath Toán tư duy cho trẻ em lớp 1 – tập 2 sẽ giúp các em học sinh luyện tập nâng cao hơn với các bài tập toán học, giúp phát triển tư duy, năng lực.

“Lớp 1 là móng, cấp 1 là nền”