Người đua diều (TB2018)

109.000

Cuốn sách hay nhất trong năm

Bình chọn của San Francisco Chronicle

Một trong mười tiểu thuyết hay nhất của năm

Bình chọn của Entertainment Weekly

Cuốn sách nổi bật

Bình chọn của American Library Association

Cuốn sách hay nhất năm 2006