Money, Banking, and International Finance

345.000

Money, Banking, and International Finance

Tài liệu này tuy đã được phổ biến từ hơn 20 năm nay (bản in lần đầu năm 1990) nhưng vẫn còn rất hữu ích cho những người muốn học tiếng Anh chuyên ngành Tài chính ngân hàng. Giáo trình bao gồm cả các đáp án của câu hỏi trong bài học và có bản text của các bài đàm thoại trong bài học để hỗ trợ người học theo tài liệu dễ dàng hơn.

Tuy nhiên, Money Banking and International Finance là một giáo trình chuyên ngành chỉ dành cho những người có mức tiếng Anh chuyên ngành cơ bản mới có thể hiểu sâu tất cả những vấn đề trong tài liệu. Cuốn sách không chỉ giúp bạn ôn tập và trau dồi vốn từ vựng nâng cao hơn, mà bạn còn có cơ hội nâng cao kiến thức chuyên môn, đặc biệt là những kiến thức Tài chính ngân hàng và tiền tệ quốc tế mà không tìm thấy ở bất cứ tài liệu tiếng Việt nào.