Móc khóa hình trái bơ đáng yêu

30.000

Móc khóa hình trái bơ đáng yêu
Chiều cao : 5.5cm
Chiều ngang : 3cm
Màu sắc : Xanh lá
Móc khóa được tạo hình như 1 trái bơ cắt đôi ra và chỉ chừa lại phần hột.

Trái bơ đáng yêu và dễ cưng, màu sắc đậm dễ tìm kím vật dụng chìa khóa