Mô hình quản trị nhân sự hiện đại – Gs. Dave Ulrich

250.000

Hiện nay, bộ phận Nhân sự của nhiều doanh nghiệp vẫn thực hiện những chức năng truyền thống như tuyển dụng, xác định lương thưởng, phúc lợi, v.v… Để nâng cao năng lực cạnh tranh trên thương trường, vai trò của bộ phận Nhân sự phải được mở rộng. Các chuyên gia Nhân sự phải đóng vai trò đối tác, người tham gia và người tiên phong trong lĩnh vực kinh doanh. Đội ngũ Nhân sự phải tập trung vào những kết quả đạt được từ các hoạt động mà họ thực hiện. Nhưng trên thực tế, không phải lúc nào bộ phận Nhân sự cũng làm được điều này.