MẬT MÃ TÀI LÃNH ĐẠO

250.000

Một số nhà lãnh đạo đã nắm bắt được mật mã tài lãnh đạo do bẩm sinh, một số khác phải học tập nhưng đó chính là con đường chinh phục tài lãnh đạo hiệu quả. Cuốn sách Mật mã tài lãnh đạo sẽ giúp bạn nắm bắt được tất cả các khía cạnh tạo nên nhà lãnh đạo hiệu quả và tránh những ảo tưởng nhất thời về tài lãnh đạo thực thụ, mà thực chất chỉ giống như đồ ăn nhanh, không thể giữ vững thành công.