LƯỚI, COMBO KẸP GỖ – MÓC DÍNH TRANG TRÍ TREO TƯỜNG

62.000

Khung lưới sắt kích thước 35.35cm Khung lưới sắt kích thước 35.45cm Giỏ treo rộng 23cm sâu 10.5cm cao 9cm Rổ cài nhỡ rộng 19cm sâu 12cm cao 12cm Rổ cài đại rộng 39cm sâu 15cm cao 10cm Giá để đồ rộng 23cm sâu 9cm cao 7cm 10 kẹp gỗ 10 dính tường Móc cài sườn rộng 23cm