Lịch Treo Tường Ghi Chú Kế Hoạch Năm 2021

103.000

Kích thước: 21 * 29 cm

Danh sách gói: 1 tờ lịch + 2 tờ nhãn dán

Sản phẩm hoàn toàn mới

Chất liệu: giấy

Tên sản phẩm: Lịch treo tường đơn giản

Trọng lượng: 200 g