Kỹ năng tuyển dụng nhân viên

399.999

Khóa học tập trung vào những vấn đề về nhân sự trong doanh nghiệp, từ góc nhìn của người quản lý cũng như của người đi xin việc. Bằng việc phân tích và đưa ra cách giải quyết, người học có thể nhận diện và biết cách xử lý các vấn đề về nhân sự trong doanh nghiệp mình. Thông qua khóa học, giảng viên cũng hướng tới các yêu cầu của công việc và kỹ năng tuyển dụng ứng viên dựa vào những yêu cầu này. Những khó khăn trong việc tuyển dụng ứng viên và phỏng vấn các ứng viên cũng được giải đáp trong khóa học này.

Danh mục: ,