Kỹ năng giao tiếp qua email và Facebook

299.000

Khoá học này hướng dẫn bạn các kỹ năng giao tiếp qua email và Facebook một cách hiệu quả và thông minh nhất, nội dung khoá học bao gồm: Cách viết một email gây thiện cảm cho người đọc và cách viết một email thuyêt phục đối phương.