Kế Toán Ngân Hàng

89.000

Kế Toán Ngân Hàng (Tái Bản 2012)

Kế Toán Ngân Hàng là quyển sách hay về ngân hàng đi sâu vào công tác kế toán, quyển sách này được sử dụng như một giáo trình trong chương trình đào tạo chính quy dành cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, và trung cấp. Ngoài ra, những người hiện đang hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng và tài chính cũng có thể sử dụng quyển sách này để cập nhật và bổ túc kiến thức chuyên ngành.