Giấy Vẽ Màu Nước HAPPY Hạng Họa Sĩ 300gsm

40.000

Giấy Vẽ Màu Nước HAPPY Hạng Họa Sĩ 300gsm

– Postcard (size A6) của giấy vẽ màu nước hạng họa sĩ là sản phẩm mới nhất từ thương hiệu Happy.

– Thông số: + Vân Cold Press + Định lượng 300gsm