Giáo trình Quản lý Khách hàng Cá nhân

500.000

LỜI GIỚI THIỆU

Chào các bạn!

VietnamBankers rất vui khi được chia sẻ với bạn về cuốn sách “Giáo trình Quản lý Khách hàng cá nhân” do các tác giả của VietnamBankers biên soạn.