Giáo trình Giao dịch viên

500.000

LỜI GIỚI THIỆU

Chào các bạn!

VietnamBankers rất vui khi được chia sẻ với bạn về cuốn sách “Giáo trình Giao dịch viên” do các tác giả của VietnamBankers biên soạn.