Giả kim thuật tài chính

150.000

Giả kim thuật tài chính

George Soros được biết là một trong những nhà đầu tư sinh lợi cũng như tài năng bậc nhất của thế giới hiện đại. Ông được tuần báo tài chính nổi tiếng của Mỹ BusinessWeek ưu ái gọi là “người đàn ông khuynh đảo thị trường”. Soros đã trở thành một tỷ phú tài năng chỉ với những đồng vốn ít ỏi ban đầu và vẫn hoạt động trong ngành tài chính cho tới hiện tại.

Trong phiên bản đặc biệt của cuốn sách kinh điển về đầu tư “Giả kim thuật tài chính”, Soros đã có những lời giới thiệu về lý thuyết cũng như về thực hành của những xu hướng tài chính mới nhất và cả công thức mới để có thể hiểu rõ thị trường tài chính ngày nay. Ngoài ra, bản mở rộng của cuốn sách còn liệt kê chi tiết các hoạt động đầu tư do chính ông cải tiến cùng với những quan điểm của ông về thế giới nói chung và trật tự thế giới nói riêng.