Exam Bankers – Luyện thi ngân hàng

2.000.000

LỢI ÍCH KHI THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH

  • Đinh hướng nghề nghiệp và vị trí ứng tuyển ngân hàng
  • Củng cố kiến thức chuyên ngành Ngân hàng
  • Xây dựng hình ảnh cá nhân và kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp
  • Hoàn thiện kỹ năng viết CV & trả lời phỏng vấn
  • Thực hành hệ thống thi trắc nghiệm và phỏng vấn ngân hàng
  • Tự tin thi tuyển chính thức tại các Ngân hàng