Dictionary of financial and investment terms

345.000

Dictionary of financial and investment terms

Nếu bạn nghĩ bạn chỉ cần một cuốn từ điển tiếng Anh là có thể tra nghĩa của tất cả mọi từ, thì bạn đã nhầm. Đặc biệt, tiếng Anh chuyên ngành có những từ và cụm từ đặc biệt, không thể tìm thấy trong những cuốn từ điển chung thông thường. Vì vậy, khi nhắc đến chuyên ngành Tài chính ngân hàng, bạn cần sở hữu ngay cho mình cuốn từ điển Dictionary of financial and investment term – từ điển chuyên biệt cho dân Tài chính ngân hàng.

Đây là cuốn từ điển chuyên ngành bạn nên “bỏ túi” theo mình nếu muốn chinh phục từ vựng và cụm từ. Ngoài cung cấp ý nghĩa và cách sử dụng những từ vựng đơn lẻ, điểm đặc biệt của cuốn từ điển là giải đáp ngữ nghĩa, cách sử dụng một số cụm từ chuyên ngành đặc biệt dễ nhầm lẫn, giúp bạn hiểu được hoàn cảnh sử dụng và biết cách biến đó thành từ vựng của mình.