Dây đèn led 30 đom đóm ánh vàng  

39.000

Tên sản phẩm: Dây đèn led 30 đom đóm ánh vàng

Dùng trang trí mọi không gian

Dây dài 3m có 30 đom đóm ánh vàng

Đèn Led đom đóm, trang trí 3 mét Fairylight dùng pin AA