Đánh giá hiệu quả của đội ngũ bán hàng

399.000

  • Bạn muốn tìm hiểu về lực lượng bán hàng?
  • Bạn có một lực lượng bán hàng?
  • Bạn muốn đánh giá hiệu quả của đội ngũ bán hàng nhưng không biết bắt đầu từ đâu?
  • Hãy đăng kí ngay khóa học “Hướng dẫn đánh giá hiệu quả của đội ngũ bán hàng” để giải đáp các thắc mắc trên.
  • Lộ trình học tập:
  • 6 bài học lý thuyết về cách thức đánh giá hiệu quả của đội ngũ bán hàng.