COMBO CÂN BẰNG CẢM XÚC, CÂN BẰNG MỌI THỨ – Cân Bằng Cảm Xúc, Cả Lúc Bão Giông + LAGOM – Biết đủ mới là Tự do + Sống Cân Bằng

293.040

Ba cuốn sách là lời giải đáp cho câu hỏi: Tại sao bạn thường nóng giận? Tại sao bạn không hạnh phúc? Làm thế nào để cân bằng công việc và cuộc sống? Thông qua những trang sách, bạn sẽ biết giá trị cốt lõi của bản thân, cũng như tìm ra phương pháp sống “đủ”, quản lý, sắp xếp thời gian hợp lý.