COMBO 6 Cuốn sách: Bứt Phá Doanh Số trong Kinh Doanh !!

404.000

” Bạn muốn phát triển kinh doanh, bạn muốn bán được hàng , bán được dịch vụ, thu về doanh thu và có được lợi nhuận thì bạn phải biết bán hàng, một trong những cách để bán được hàng đó là phải cực giỏi Marketing “
? Giới thiệu với bạn 6 Cuốn sách có thể áp dụng cho mọi sản phẩm trong kinh doanh ?
1. Những Cấm Kị Khi Giao Tiếp Với Khách Hàng
2. Ai Hiểu Khách Hàng Người Ấy Bán Được Hàng
3. Chào Hàng Chuyên Nghiệp Để Bán Hàng Thành Công
4-6. Hiệu ứng chim mồi (Tập 1 +2+3)