COMBO: 5 tựa sách hay ngành Tài chính – Ngân hàng

770.000

5 tựa sách hay ngành Tài chính – Ngân hàng

  1. Những bài học đầu tư từ Warren Buffett: Bài học cho các doanh nghiệp Mỹ (Warren Buffett)
  2. Tư duy nhanh và chậm (Daniel Kahneman)
  3. Giả kim thuật tài chính (George Soros)
  4. Nhà đầu tư thông minh (Benjamin Graham)
  5. Trên đỉnh phố Wall: Cách bạn sử dụng những điều đã biết để làm giàu (Peter Lynch)