COMBO 5 CUỐN SÁCH QUẢN LÝ NHÂN SỰ HIỆU QUẢ

1.000.000

Combo bộ sách gồm 5 cuốn quản lý nhân sự từ trường kinh doanh Harvard:

1. BẢN ĐỒ CHIẾN LƯỢC NHÂN SỰ

2. TỔ CHỨC VÀ VẬN HÀNH BỘ MÁY NHÂN SỰ HIỆN ĐẠI

3. MẬT MÃ TÀI LÃNH ĐẠO

4. MÔ HÌNH QUẢN TRỊ NHÂN SỰ HIỆN ĐẠI

5. THƯƠNG HIỆU LÃNH ĐẠO