COMBO ( 5 BÚT BI NƯỚC VĂN PHÒNG 0.5MM MỰC ĐỀU NÉT CHỮ ĐẸP, 50 ngòi ruột bút bi nước. )

56.000

Combo bút bi nước và ruột bút bi nước.