COMBO 3 Cuốn sách cải thiện kĩ năng giao tiếp hiệu quả

230.000

COMBO 3 Cuốn sách cải thiện kĩ năng giao tiếp hiệu quả

Giao tiếp, ứng xử là một trong những việc vô cùng cần thiết và không thể thiểu trong cuộc sống cũng như công việc của mỗi người, tuy nhiên làm sao để có thể giao tiếp, ứng xử hay, và đồng thời cũng cần những kỹ năng gì để ứng dụng trong cuộc sống.

Ngày nay việc ứng xử, cũng như giao tiếp nó được xem như là một nghệ thuật, cũng cần rèn luyện hằng ngày, và học tập, dưới đây là 3 cuốn sách nhất định sẽ giúp bạn cải thiện kĩ năng giao tiếp hiệu quả:

-Giao tiếp bất kì ai

-Những đòn tâm lí trong thuyết phục

-Sức mạnh của ngôn từ