COMBO 10 quyển sách hay về ngân hàng nên đọc

1.057.000

10 quyển sách hay về ngân hàng nên đọc

1.Ngân Hàng Trung Ương Các Vai Trò Và Nghiệp Vụ

2.     Tín Dụng Ngân Hàng

3.     Kế Toán Ngân Hàng

4.     Hệ Thống Thông Tin Tài Chính Ngân Hàng

5.     Tiền Và Hoạt Động Ngân Hàng

6.     Quản Trị Ngân Hàng Thương Mại Trong Cạnh Tranh Toàn Cầu

7.     Quản Trị Rủi Ro Ngân Hàng Trong Nền Kinh Tế Toàn Cầu

8.     Bank 4.0 – Ngân Hàng Số : Giao Dịch Mọi Nơi, Không Chỉ Ở Ngân Hàng

9.     Ngân Hàng Đột Phá – Brett King

10. Kiểm Tra Từ Vựng Tiếng Anh Ngân Hàng Và Tài Chính