Check Your English Vocabulary for Banking and Finance

30.000

Check Your English Vocabulary for Banking and Finance

Nếu bạn muốn bổ sung từ vựng chuyên ngành, Check your vocabulary for banking and finance là cuốn sách bạn không thể bỏ qua. Đây là cuốn sách tập trung vào phần học từ mới và cách sử dụng từ chuyên ngành trong từng hoàn cảnh và tình huống giao tiếp. Sau mỗi bài học, đều có bài tập phong phú giúp bạn tổng hợp lại kiến thức và nhớ từ vựng tốt hơn.

Cuốn sách này dành cho đối tượng người học không phải người bản địa cải thiện vốn kiến thức tiếng Anh và hiểu sâu về các thuật ngữ chuyên ngành tài chính ngân hàng. Cuốn sách gồm cả các bài tập tự học và bài tập áp dụng trên lớp để người học dễ dàng tự kiểm tra kiến thức đã học trên lớp ở nhà. Việc học từ vựng thú vị hơn với cuốn sách nhờ có rất nhiều trò chơi hấp dẫn như word game, crossword hay các trò chơi theo nhóm.