Cảm ơn, ngày thanh xuân rực rỡ (photobook: Jun Vũ)

180.000

Cảm Ơn, Ngày Thanh Xuân Rực Rỡ

“Thanh xuân”, là khoảng thời gian đẹp nhất của mỗi người, là những năm tháng niên hoa rực rỡ mà ngắn ngủi, là thứ mà sau này dù bạn có muốn đánh đổi bao nhiêu chăng nữa, cũng không thể quay trở lại.

Và đó là lý do mà cuốn Photobook “Cảm ơn, ngày thanh xuân rực rỡ” ra đời.