Cẩm nang nghề ngân hàng

500.000

Cuốn cẩm nang đề cập đến những khái niệm nền tảng về quy định pháp luật ngân hàng, quy định nghiệp vụ được sắp xếp khoa học, dễ hiểu và khác nhiều so với cách đọc quy định pháp luật ngân hàng một cách khô khan trước đây. Ngoài ra, các tác giả cũng đưa ra các dạng câu hỏi và trả lời về việc tìm hiểu và áp dụng thực tế những quy định pháp luật khi làm nghề ngân hàng giúp bạn có thể tự học hỏi và hoàn thiện kinh nghiệm, kiến thức của bản thân trong quá trình làm việc tại ngân hàng.