Bộ Sách Kỹ Năng Sống (Dành Cho Trẻ 4-10 Tuổi) – Bộ 6 Cuốn

72.000

Bộ Sách Kỹ Năng Sống (Dành Cho Trẻ 4-10 Tuổi) – Bộ 6 Cuốn

Bộ sách bao gồm:

– Bỏ rác đúng nơi quy định

– Rửa tay trước khi ăn

– Lích sự khi làm khách

– Lích sự khi khách đến nhà

– Giữ gìn vệ sinh cá nhân

– Không đi theo người lạ