Baseus 360-degree Rotation Magnetic Mount Holder(Paste type) Silver

70.000

Baseus 360-Degree là một loạt giá đỡ ô tô di động, từ tính với đế kết dính ổn định có thể được gắn vào bất kỳ bề mặt nhẵn nào, chẳng hạn như bảng điều khiển ô tô, máy tính để bàn văn phòng hoặc quầy bếp.