Album đựng 100 ảnh 10×15, 13×18

65.000

Tên sản phẩm: Album đựng 100 ảnh 10×15, 13×18

Có 2 cỡ album: Loại đựng 100 ảnh 10×15 và 100 ảnh 13×18.

– Loại đựng ảnh 10×15 kích thước túi đựng ảnh là 10,8×16 (cm). Mỗi trang đựng được 1 ảnh, 1 tờ đựng 2 ảnh.