145 Tests in Banking & Finance

60.000

145 Tests in Banking & Finance

Đây là sách học tiếng Anh dành cho sinh viên và người làm việc trong lĩnh vực Tài chính ngân hàng với 145 bài kiểm tra. Ngoài việc kiểm tra về ngữ pháp, từ vựng và đọc hiểu, cuốn sách còn kiểm tra những kiến thức của các chuyên ngành này.

Mỗi bài kiểm tra đều có phần lời giải và giải thích đầy đủ, giúp người học hiểu vấn đề và nâng cao trình độ nhanh chóng sau khi hoàn thành mỗi bài kiểm tra. Nếu bạn đang cần tìm tài liệu học tiếng Anh chuyên ngành Tài chính ngân hàng, đây là cuốn sách tuyệt đối không thể bỏ qua.